Privacybeleid bij de Haarlemsche Tooneelclub

De Haarlemsche Tooneelclub is een vereniging met spelende en niet-spelende leden.
De hoeveelheid bijgehouden gegevens is zeer beperkt.
De ledenadministratie bestaat uit een spreadsheet waarin is opgenomen:
Naam, adres, postcode, woonplaats. Indien bekend staat hierin ook het e-mailadres en het telefoonnummer waaronder een lid is te bereiken.
De adressen worden gebruikt om de leden per brief te informeren over de algemene ledenvergadering, de te betalen contributie en de komende voorstelling.
Het beheer van de ledenadministratie is belegd bij de secretaris.

Daarnaast ontvangen alle spelende leden via de e-mail updates over het komende stuk en eventuele andere activiteiten. Dit loopt via het persoonlijk e-mailadres van de secretaris, waarin een groep HTC is aangemaakt.

Als leden opzeggen wordt hun naam verwijderd uit de ledenadministratie en zonodig uit de e-mailgroep (als het om spelende leden gaat). Het bestand (spreadsheet) wordt continu bewaard op een USB-stick van de secretaris.

Van het theater waar de HTC speelt ontvangen we een lijst met e-mailadressen van mensen die kaarten hebben besteld voor de laatste voorstelling. Deze lijst gebruiken we om hen, die geen lid zijn, in te lichten over de komende voorstelling (direct marketing). Na afloop van die voorstelling wordt de oude lijst verwijderd.

De gegevens worden door ons alleen voor deze doeleinden gebruikt en niet doorverkocht aan derden.