Meerkeuze mogelijkheid

[simple_tooltip content=’U kunt meerdere soorten kaarten tegelijk selecteren en bestellen. U doet dat door de ingedrukt te houden en de extra keuze te maken. Heeft u per abuis een verkeerde keuze gemaakt dan kunt u deze verwijderen door nogmaals de toets ingedrukt te houden en de betreffende keuze aan te klikken. Wij verzoeken u vriendelijk om in de Opmerkingen aan te geven hoeveel van elke soort kaart u besteld heeft.’]Meerkeuze mogelijkheid[/simple_tooltip]